Stilistlik

Sibel AYGÜN TELÇEKER Atölye Mart'ta Stilistlik ve moda dersleri veriyor. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışındaki okullara dosya hazırlamada danışmanlık yapıyor.